O firmě

Firma AVERON s.r.o. se zabývá dovozem ošetřujících prostředků a přípravků pro průmysl, dílnu a domácnost a univerzálních technických olejů a sprejů. Firma je výhradním dovozcem produktů německé firmy F.W.KLEVER GmbH

BALLISTOL - typy a zajímavosti o legendárním oleji.

BALLISTOL se v Německu vyrábí již přes tři generace a prodává se do celého světa. Původně byl vyvinut jako olej pro císařské vojsko, brzy se osvědčil jako domácí prostředek v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Milióny spotřebitelů s BALLISTOLEM experimentovaly a tak se přišlo na překvapující možnosti použití nejen u člověka, ale i u zvířat.

Vynález BALLISTOLU

V roce 1874 založil Friedrich Wilhelm Klever /právník s ekonomickými zájmy/ v Kolíně chemickou továrnu F.W. Klever. Začal s výrobou olejů a tuků na uhlíkové bázi, a aby nebyl závislý na dodávkách surovin, koupil důlní závod. Na přelomu století hledalo císařské vojsko víceúčelový olej, který měl ošetřovat a konzervovat nejen kovové části zbraní, ale také dřevěné pažby a řemení. Zároveň měl sloužit vojákům na rány a menší zranění, tržné rány a odřeniny. Syn zakladatele firmy, doktor Helmut Klever, tehdy docent pro chemii na vysokém učení technickém v Karlsruhe, přišel v roce 1904 na formulaci speciálního oleje, který nazval BALLISTOL podle slov balistika a oleum-latinského výrazu pro olej. Brzy se stal známým jako „zázračný olej“ s překvapujícími vlastnostmi a nalezl použití také v německé armádě v letech 1905-1945. Název BALLISTOL přetrval všechny zápletky našeho století a stal se pro lovce, ochránce, rybáře a mnoho jiných stálým pojmem, který znamená zároveň kvalitu a mnohostrannost.

Úžasné vlastnosti

Ballistol Nejlepší vlastností BALLISTOLU je jeho mnohostrannost. Na trhu existuje mnoho jiných ochranných a mazacích olejů, ale žádný z nich nezasáhne tak neuvěřitelnou a rozsáhlou oblast použití jako BALLISTOL.

S BALLISTOLEM lze čistit, konzervovat, chránit, ošetřovat, impregnovat, mazat a dezinfikovat. Je vhodný nejen pro stroje a zařízení z oceli a železa, ale také pro přírodní dřevo a kůži /s vyjímkou kůže divokých zvířat/, i pro pryže a plasty odolné vůči oleji. BALLISTOL je ve 3% vodomléčné emulzi lehce zásaditý. Zatímco většina jiných olejů smíchaných s vodou vykazuje neutrální hodnotu pH 7, reaguje BALLISTOL při pH 8-8,5 lehce alkalicky a získává tím další cenné vlastnosti. Právě tak může neutralizovat slabé kyseliny i lidský pot, který jinak na citlivém kovovém povrchu, dokonce i na ušlechtilé oceli, zanechává otisky prstů.

BALLISTOL a stárnutí

Ballistol Podobně jako živočichové podléhají i organické substance určitému stárnutí. Kyslík ze vzduchu, vlhkost, bakterie a zub času hlodají a ničí. Také oleje jsou zasaženy tímto procesem. Nyní existují některé triky, které mohou např. stárnutí olejů oddálit nebo téměř znemožnit. U BALLISTOLU jsou některé tyto triky ideálním způsobem naprogramovány. Technické oleje se skládají z uhlohydrátů, které ještě částečně vykazují tzv. dvojité vazby. Zde může zaútočit kyslík ze vzduchu, změní molekuly a sloučí je do větších molekulárních spojení. V procesu, který nazýváme „zasmolení“ se utvoří tuhá lepkavá hmota. Vyhledávané lékařské oleje, mezi které patří i BALLISTOL jsou k tomuto procesu mnohem méně náchylné. BALLISTOL navíc obsahuje lapače kyslíku, takzvané antioxidanty ve formě přírodních látek, které po mnoho let oxidačnímu útoku zabraňují. Z důvodu alkalického formulování nemůže BALLISTOL od přírody zasmolit.

V roce 1985 byla nalezena 60 let stará láhev BALLISTOLU. Byla sice již trochu ztmavlá, což je častý případ přírodních produktů, analytické prozkoumání však neukázalo žádné odchylky od nově vyrobeného zboží. Po druhé světové válce někteří odborníci vyčistili BALLISTOLEM vícero karabin a loveckých zbraní, konzervovali je a uskladnili ve voskovaném papíře v bedně ve sklepě. Po 25 letech bednu ti samí odborníci otevřeli. Nález: žádná zbraň nebyla zasažena korozí, použitý BALLISTOL nezasmolil a, což bylo největším překvapením, po protažení hlavně mohla být okamžitě prokázána bezvadná funkčnost. Lepší důkaz o spolehlivosti BALLISTOLU snad ani neexistuje. Zde musíme však upozornit na možné nedorozumění: jestliže natřeme nebo postříkáme nějaký předmět velkým množstvím BALLISTOLU utvoří se na povrchu po vypaření obsaženého přírodního rozpouštěcího prostředku bělavý vazelínový film. Tento potah je nános bez pryskyřice a kyseliny, který působí jako ochranný a mazací film. V žádném případě se nedá zaměnit se zasmolením, ke kterému může dojít u ostatních olejů.

Ekologický aspekt

BALLISTOL obsahuje jako olejový základ pro prostředí neutrální lékařsky čistý bílý olej. Je tak čistý, že může být používán i v lécích. Všechny působící přísady a další složky BALLISTOLU jsou buď čisté přírodní produkty nebo se vyskytují svázané s přírodními látkami, které jsou v přirozeném koloběhu biologicky zcela odbouratelné. Toto biologické odbourávání nejen ve vodě, ale i v zemi, bylo u složek BALLISTOLU prokázáno tzv. Bartha-Pramer testem, který je v U.S.A. - Kalifornii povinný dle celosvětově nejpřísnějších ustanovení.

BALLISTOL a NEO-BALLISTOL mají základem základní olej, který není ostatně ohrožován vodou a právě tak málo narušován, jako jiné složky země a vodních organismů. Hledisko životního prostředí zůstává zohledněno i ve spreji. Přídavný rozpouštěcí prostředek nutný pro rozprašovací vlastnosti má ve spodní vrstvě vzduchu poločas rozpadu zhruba 1 týden a je díky fotooxidaci, stejně tak jako hnací prostředek propan-butan, rozkládán na CO2 a H2O. Aby se ušetřilo hnacího prostředku, překrývá se stlačeným vzduchem. Bez nebezpečí pro životní prostředí zaručuje BALLISTOL levnou ochranu, péči, konzervování, mazání, impregnování a dezinfekci. BALLISTOL samozřejmě neobsahuje také PCB, dioxiny, chlorované uhlovodíky a jiné sloučeniny nebezpečné pro životní prostředí. V oblasti balení a problému s odpady má BALLISTOL rovněž pozitivní přínos.

BALLISTOL – olej se odedávna plní do skleněných lahviček. Ty mohou v procesu recyklace opět sloužit jako surovina nebo se dostanou zpět do minerálního oběhu naší země, bez nějakého škodlivého vlivu na matičku zemi. Plastikové láhve by musely být vyrobeny z umělé hmoty odolné na olej a staly by se tak navíc problémem s odpadem. Jejich odstranění se dá docílit pouze spálením, nebo zbývá cesta ke skládce odpadu. Ve větším množství se BALLISTOL plní vždy do plechovek nebo plechových kanystrů, nikdy do nádob z umělé hmoty. Také plech je zcela recyklovatelný. To stejné platí i o prázdných dózách od sprejů.

Výsledek:

BALLISTOL už celá desetiletí splňuje dnešní požadavky ekologie a ochrany životního prostředí. Je to další důvod k tomu, aby BALLISTOL zůstal Vaší první volbou.

 


AVERON - univerzální technické oleje a spreje

Created by © Flash-I-Net 2006